Montserrat Ansökan Allmän Information

Tillhör England.

Visum krävs ej för svenska medborgare, för en vistelse upp till 6 månader. Förlängning på plats möjlig. 

Resenären kan behöva visa upp retur/vidarebiljett samt tillräckliga medel för vistelsen.

För mer information, vänligen klicka här