Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

 1. Välj visum typ i menyn ovan.

  Namibia Ansökan

  Allmän Information

  Svenska medborgare kan stanna i landet 3 månader utan visum.  

  Passet måste vara giltigt minst 6 månader vid hemresa, med minst 2 lediga sidor. 

  Resenären kan behöva visa upp returbiljett/biljett till annat land.