Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

 1. Välj visum typ i menyn ovan.

  Nepal Ansökan

  Allmän Information

  Visum krävs för nordiska medborgare. Man kan som resenär välja att ordna visum före avresa eller vid ankomst. 

  Mer information om vilka gränsövergångar som kan utfärda visum hittar du här: Department of Immigration Man måste vid ankomst ha med sig 2 färgfoton, och kunna betala visumavgiften i USD, endast kontanter accepteras. 

  Om du vill söka visum på förhand, vänligen välj visumkategori i menyn till vänster för mer information.