Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

  1. Välj visum typ i menyn ovan.

    Peru  Ansökan

    Allmän Information

    Som turist får svenska medborgare stanna i landet 90 dagar utan visum. Förlängning av visumet är möjligt på plats. 

    Resenären kan behöva visa upp returbiljett/biljett till annat land, samt tillräckliga medel för vistelsen.