Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

 1. Välj visum typ i menyn ovan.

  Saudi Arabia Ansökan

  Allmän Information

  Visum krävs för nordiska medborgare.

  Vänligen välj visumkategori i menyn till ovan för mer information.

  OBS. Vid ansökningstillfället kommer den ansökande  personligen behöva närvara på Visumcentrat IFS Tasheel. Visumservice kommer att kontakta er för att boka detta möte.

  Visumservice kan hjälpa till med att kontrollera era dokument. Det är inte möjligt för oss att lämna in er ansökan, detta måste ske personligen.

   

  Vanliga frågor:

  • Varför måste man personligen lämna in ansökan?

  ​Svar: Alla som reser till Saudi Arabien måste genomgå biometriska rutiner vid inlämningen av visumansökan. 

  • När kan man lämna in sin ansökan på Saudi Arabiska visumcentret?

  Svar: När Visumservice har kontrollerat alla dokument och ansökan är komplett, kontaktar vi er för att boka en tid på visumcentret.

  • Måste man personligen hämta ut visumet från visumcentralen?

  ​Svar: Vi kan med hjälp av en fullmakt hämta ut passet år er. En fullmakt finns bifogad tillsammans med övriga dokument ni får av oss när ni gör en beställning. Vi behöver även originalkvittot från inlämningstillfället.

  • Hur sker betalningen?

  ​Svar: Ni får en faktura av oss för våra tjänster, och betalar själva för visumavgiften när ni lämnar in er ansökan på Saudi Arabiska visumcentret.