Allmän Information

Visum krävs för nordiska medborgare.

Vänligen välj visumkategori i menyn till ovan för mer information.

OBS. Vid ansökningstillfället kommer den ansökande  personligen behöva närvara på Visumcentrat IFS Tasheel. Visumservice kommer att kontakta er för att boka detta möte.

Visumservice kan hjälpa till med att kontrollera era dokument. Det är inte möjligt för oss att lämna in er ansökan, detta måste ske personligen.

 

Vanliga frågor:

 • Varför måste man personligen lämna in ansökan?

​Svar: Alla som reser till Saudi Arabien måste genomgå biometriska rutiner vid inlämningen av visumansökan. 

 • När kan man lämna in sin ansökan på Saudi Arabiska visumcentret?

Svar: När Visumservice har kontrollerat alla dokument och ansökan är komplett, kontaktar vi er för att boka en tid på visumcentret.

 • Måste man personligen hämta ut visumet från visumcentralen?

​Svar: Vi kan med hjälp av en fullmakt hämta ut passet år er. En fullmakt finns bifogad tillsammans med övriga dokument ni får av oss när ni gör en beställning. Vi behöver även originalkvittot från inlämningstillfället.

 • Hur sker betalningen?

​Svar: Ni får en faktura av oss för våra tjänster, och betalar själva för visumavgiften när ni lämnar in er ansökan på Saudi Arabiska visumcentret. 

 

 

 

 

 1. Klicka på sök visum för att göra en beställning

 2. Skicka följande dokument till oss.

  Saudiarabien Arbetstillstånd Ansökan

  Följande handlingar krävs för arbetsvisum till Saudiarabien:

  • Pass i original, giltigt minst 2 år vid ansökningstillfälle, och med minst 2 lediga sidor. Passet får inte innehålla några Israel-stämplar
  • Passkopia
  • Ansökningsblankett till ambassaden, komplett ifylld och signerad. Fyll i offline-schemat som du får på e-post när du gör en beställning på vår hemsida alternativt detta onlineformulär  ifall du vill att Visumservice ska fylla i ansökan åt dig.
  • 2 st Passfoton. Fotona tas vid inlämning i samband med insamling av fingeravtryck och irisskann hos ambassadens inlämningscentral. 
  • Referensnummer från Ministry of foreign affairs i Saudiarabien, adresserad till ambassaden i Stockholm.
  • Fullmakt, från företaget i Saudiarabien adresserad till ambassaden i Stockholm.
  • Kontrakt, signerat av båda parter och stämplat på handelskammaren i Saudiarabien. 
  • Betyg från tidigare utbildning på universitet. Betyget måste legaliseras på Notarius Publicus, UD och även av den Saudiarabiska kultur attachén i Berlin. 
  • Polisrapport i original. Detta dokument måste först stämplas på UD.
  • Hälsoundersökning på engelska i original, gjord på ett erkänt sjukhus (kontakta Visumservice för blankett). Undersökningen skall vara komplett ifylld och ska bland annat visa att resenären är fri från HIV, Hepatit B, C och Syfilis. Även resultat på blodprover ska bifogas. Alla sidor ska ha en stämpel och signatur från auktoriserad läkare. Första sidan på hälsoundersökningen måste läkaren sätta sin stämpel delvis på fotot, och delvis på pappret. Detta dokument måste stämplas på Notarius Publicus och UD innan inlämning på ambassaden.
  • Om den resenären tidigare har arbetat i Saudiarabien, måste ett "Letter of release" bifogas. 
  • Försäkringsbevis, från CCHI, försäkringsbolag som godtas av ambassaden. Detta intyg framställs vid inlämnandet och avgiften för det inkluderas i visumavgiften. Detta tillval är obligatoriskt vid inlämning. 

   

  Speciella regler gäller för:

  • Icke svenska medborgare. Måste bifoga ett personbevis från skatteverket som styrker att de är bosatta i Sverige.
  • Icke EU medborgare. Måste bifoga en kopia på ett uppehållstillstånd i Sverige samt ett personbevis från skatteverket.

  ​OBS! Det är endast tillåtet att flyga in i landet. Man får ej ta landsvägen. 

  OBS! Eftersom handläggningen av ett  arbetsvisum till Saudi Arabien är exceptionellt omfattande, så tar Visumservice ut ett arvode på från 2000;- ex moms per pass för den handläggningen beroende på önskad prioritetsgrad.

   

  Behandlingstid på ambassaden:

  • Ca 6 arbetsdagar

   

Prisexempel:

Fortsätt beställningen genom att välja visumtyp och övriga tilläggstjänster.

Totalpris inkl. 25% moms.:

0,00 SEK