Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

 1. Välj visum typ i menyn ovan.

  Senegal Ansökan

  Allmän Information

  Visumservice kan tyvärr inte hjälpa till med visum till Senegal längre. 

  Senegals Ambassad genomför biometriskt rutiner vid inlämningen av visumansökan. All kontakt skall därför skötas personligen med ambassaden. 

  För mer information vänligen gå på: www.visasenegal.sn