Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

  1. Välj visum typ i menyn ovan.

    Togo  Ansökan

    Allmän Information

    Nordiska medborgare kan få visum på gränsen för 7 dagar, men rekommenderas ej. Förlängning av visum på plats är möjligt upp till 90 dagar. Tag med 3 färgfoton samt bevis på vaccination mot gula febern. 

    Om du vill söka visum i förväg, vänligen välj visumkategori i menyn till höger för mer information.