Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

  1. Välj visum typ i menyn ovan.

    Turkey  Ansökan

    Allmän Information

    Svenska, Danska, Finska och Isländska medborgare får stanna i Turkiet i 90 dagar utan visum. 

    För övriga nationaliteter hänvisa vi er till ambassaden.