Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

 1. Välj visum typ i menyn ovan.

  Vietnam Ansökan

  Allmän Information

  Svenska medborgare kan stanna i Vientnam upp till 15 dagar utan visum. Vid ankomst måste giltigt pass samt utresebiljett uppvisas. 

  Om du inte har en utresebiljett eller vill stanna i landet mer än 15 dagar bör du söka visum i förväg. 

  Välj visumkategori i menyn till höger för mer information.