Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

  1. Välj visum typ i menyn ovan.

    Zambia  Ansökan

    Allmän Information

    Visum krävs för Svneska medborgare. Man kan ansöka om visum vid gränsen, för en vistelse på max 90 dagar. Man måste då kunna uppvisa ett pass (giltigt minst 6 månader) samt tillräckliga medel för hela vistelsen.

    Om du vill ansöka om visum innan avresa, vänligen välj visumkategori i menyn till höger  för mer information.